Prawie pewne środki na przebudowę ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej!

571
W dniach 2 -27 Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w ramach naboru na 2016 rok do programu wieloletniego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Do końca października, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 116 wniosków. Komisja dokonała oceny formalnej 29 wniosków powiatowych oraz 84 wniosków gminnych, w wyniku której 6 wniosków powiatowych i 35 wniosków gminnych zostało odrzuconych z powodów formalnych. Tomaszów, z projektem „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” zajął 5 miejsce w rankingu – Drogi Gminne.

Przypomnijmy, miasto będzie pomagało finansowo przy przebudowie ul. O. Lange starostwu, a starostwo finansowo wesprze miasto przy przebudowie ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej.

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 495 905 zł, a całkowita wartość projektu: 4 991 811 zł. Powiat tomaszowski wesprze miasto kwotą 1 240 000 zł.