Dubrownik – średniowieczne miasto wpisane na listę UNESCO

690
W XIII w. Dalmacja znalazła się pod władzą kupieckiej Republiki Wenecji. Wpływ późnośredniowiecznej kultury włoskiej widoczne są dzisiaj w architekturze i układzie urbanistycznym Dubrownika.
   
Atrakcje turystyczne Dubrownika
 
Zwiedzanie Dubrownika warto rozpocząć od spaceru murami obronnymi, które otaczają miasto. Wstęp kosztuje 100 HRK dla dorosłych i 30 dla dzieci (1 HRK, czyli chorwacka kuna , to ok. 0,6 zł i 0,13 euro). Do murów przylega 10 baszt, w ich ciągu znajduje się też 5 bram. Pomiędzy dwiema z nich, Pile i Peskarija, rozciąga się główna ulica miasta, Stradun.Przy ulicy Stradun znajdują się dwie fontanny Onofria: mała i wielka. W 1. poł. XV w. wybudowano je według projektu włoskiego architekta Onofria della Cavy. Wielka fontanna znajduje się przed Klasztorem Klarysek, który wybudowano w XIII w., a po zniszczeniach spowodowanych trzęsieniem ziemi odbudowano w XVII w. Po II wojnie światowej klasztor przestał pełnić funkcje sakralną.

Na Starym Mieście w Dubrowniku znajdują się też inne klasztory gotyckie, m.in. Dominikanów i Franciszkanów. Na terenie klasztoru Franciszkanów znajduje się najstarsza apteka w Europie, która działa nieprzerwanie od 1317 r.

Stare Miasto ze względu na zachowany od średniowiecza układ urbanistyczny w 1979 r. zostało wpisane na listę światowego dziecictwa UNESCO.

Letni Festiwal w Dubrowniku

Co roku w wakacje (lipiec, sierpień) od 1950 r. w Dubrowniku odbywa się letni festiwal, w ramach którego wystawiane są przedstawienia teatralne, opery, spektakle baletowe, grane są też koncerty muzyki klasycznej. Wiele z tych wydarzeń odbywa się na otwartej przestrzeni. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Chorwacji.

Przeczytaj też: Chorwackie wakacje.