Szkolne wyzwania. Jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu?

654
Jak pomóc dziecku w adaptacji do rzeczywistości szkolnej oraz przezwyciężeniu tremy i nieśmiałości? Jak chwalić je i motywować do nauki, nauczyć radzenia sobie z agresją rówieśników oraz konstruktywnego wyrażania własnych emocji?

Na wiele wyzwań można się przygotować! Ten poradnik to obowiązkowa lektura dla zaangażowanych i świadomych rodziców, których dzieci wkrótce rozpoczną obowiązek szkolny lub wchodzą w okres dorastania, a także dla pedagogów i psychologów dziecięcych pracujących z uczniami w każdym wieku. Pomoże zrozumieć potrzeby dziecka, rozwijać jego możliwości i wiarę we własne siły, przeciwdziałać wielu problemom, a także budować wzajemne porozumienie.

Bardziej niż narzekania, nakazów i zakazów dzieci potrzebują mądrego wsparcia!

W poradniku znajdziesz:

– przykłady scenek i możliwych sposobów postępowania w konkretnych sytuacjach, np. gdy nauczyciel nie reaguje w ważnej sprawie, gdy dziecko spotyka się z niesprawiedliwą krytyką lub jest świadkiem przemocy w szkole
– kwestionariusze dla rodziców, nauczycieli i pedagogów, które pomogą rozpoznać niepokojące zachowania u dzieci i w porę zareagować
– szeroki zakres tematów związanych z funkcjonowaniem dziecka w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

Monika Gregorczuk – psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego PTP. Prowadzi zajęcia na Wydziale Psychologii UW oraz szkolenia dla edukacji i biznesu.

Barbara Kołtyś – psycholog i psychoterapeutka, prowadzi warsztaty, szkolenia oraz grupy wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli oraz psychoterapię indywidualną.
 

Spis treści

1. Gdzie ja jestem?
O adaptacji dzieci rozpoczynających naukę szkolną
2. Chcę mieć kolegę!
O potrzebie budowania relacji z rówieśnikami
3. Mamo, czy mogę zostać dziś w domu?
O lęku szkolnym
4. Dokuczają mi…
O przemocy szkolnej
5. Nauka nie jest taka łatwa…
O dysleksji i dyskalkulii
6. Chcę być taka jak…
O idolach, modach i samoakceptacji
7. My lubimy słuchać popu
O potrzebie przynależności do grupy i buncie nastolatków
8. Niech lepiej Aśka się do mnie nie odzywa!
O konfliktach
9. Nie chce mi się…
O motywacji do nauki
10. I jak to zapamiętać?
O uczeniu się
11. Czy można polubić nauczyciela?
O relacjach z belfrem
12. Jeszcze tylko 15 minut przy kompie!
O uzależnieniach i zainteresowaniach
13. Proszę pani, on mi przeszkadza!
O ADHD
14. Proszę pani, on jest dziwny…
O zespole Aspergera

Szkolne wyzwania. Jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu?


Autor: Monika Gregorczuk, Barbara Kołtyś
Ilość stron: 312

Data wydania: wrzesień 2015

Seria wydawnicza: Samo Sedno