Czyste powietrze to priorytet

658
Prezydent Marcin Witko wspólnie z wiceprezydentem Tomaszem Jurkiem spotkali się z burmistrzem Opoczna Rafałem Kądzielą i jego zastępcami, a także posłem na sejm RP Robertem Telusem.

W trakcie spotkania ustalono, że samorządy będą współpracować w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w celu poprawy środowiska. Będę również prowadzone badania i monitoring obecnej sytuacji. W lutym odbędzie się konferencja naukowa  z udziałem  ekspertów.