Prezydent spotkał się z mieszkańcami Ludwikowa

647
Na pytania mieszkańców jak zawsze odpowiadał prezydent Marcin Witko, jego zastępcy Zofia Szymańska i Tomasz Jurek, a także prezesi tomaszowskich spółek i dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. W spotkaniu uczestniczył również Mirosław Kukliński, starosta tomaszowski. W trakcie spotkania poruszanych było wiele ważnych tematów. Prezydent omówił m.in. działania jakie podejmowało miasto w 2015 roku. Maria Chilińska, prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnego wspólnie z prezydentem namawiała do przyłączania się do nowo powstałej kanalizacji.