Turniej Wiedzy Pożarniczej

860
Do turnieju przystąpiło 17 osób. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, które dotyczyły m. in. przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Największą wiedzą wykazał się uczeń Klasy 3Met DAMIAN MIERZEJEWSKI Damian Mierzejewski, uzyskując 32 punkty.

Wśród najlepszych znaleźli się : Maciej Biedrowski uczeń klasy 3Ti – 29 punktów, Mateusz Badura uczeń klasy 1Mtw – 28 punktów, Jakóbczyk Jakub 1Tia i Kępa Adrian 2E – 27 punktów, Klaudia Sobczyk uczennica klasy 2H – 25 punktów.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

Do etapu miejskiego, który zostanie przeprowadzony 04.03.2016r. zakwalifikowali się: Damian Mierzejewski 3Met, Maciej Biedrowski 3Ti, Mateusz Badura 1Mtw.

Gratulacje !!!
 
Organizator etapu szkolnego Beata Goździk