Odszedł Bogusław Drozdowski

385
Bogusław Drozdowski przez 50 lat był nauczycielem wychowania fizycznego w tomaszowskich szkołach. Pochodził z Pińska, a do w okolice Tomaszowa trafił po II wojnie światowej. W tomaszowskim Liceum Pedagogicznym zdał maturę i po szkole średniej został nauczycielem wychowania fizycznego. W 1965 roku na boisku przy Szkole Podstawowej nr 11 stworzył lodowisko. Dwa lata później, z inicjatywy Bogusława Drozdowskiego powstała sekcja łyżwiarstwa szybkiego w KS Pilica. Kilka miesięcy później zarząd klubu zdecydował o budowie naturalnie mrożonego toru łyżwiarskiego przy ul. Strzeleckiej. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, dzięki wsparciu m.in. Bogusława Drozdowskiego,w Tomaszowie powstał sztuczny tor. Był również radny Rady Miejskiej i przewodniczącym Rady Sportu. W 2013 roku na wniosek Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego otrzymał tytuł: „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rodzinie i bliskim Bogusława Drozdowskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia.