Rozwój kultury oraz międzysektorowa wymiana doświadczeń – konferencja w MCK-u

494
Była to okazja do wymiany pomysłów na rozszerzenie współpracy, zmierzającej do realizacji wspólnych pomysłów stanowiących jeszcze bogatszą ofertę dla mieszkańców miasta, powiatu i województwa.
Stałe wsparcie w tej kwestii oferuje Łódzki Dom Kultury, tj. porady prawne, kilka galerii na cele wystawowe, scenę na promocję zespołów rockowych oraz pomoc w redagowaniu wniosków aplikacyjnych.

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 uczestników: m.in. zastępca prezydenta Tomaszowa Zofia Szymańska, dyrektorzy miejskich i gminnych placówek kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w powiecie tomaszowskim w obszarze kultury, przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

Konferencja była zainicjowana przez marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, dyrektora Łódzkiego Domu Kultury Jacka Sokalskiego oraz dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim Barbarę Przybysz.