Obycie umila życie…

1150
W tym roku celem przystępujących do niego drużyn było nakrycie stołu wielkanocnego oraz przygotowanie i prezentacja ciasta w konwencji świątecznej.

Do konkursu przystąpiło dziesięć drużyn z gimnazjów powiatu tomaszowskiego.

Z Gimnazjum nr 4 im.Tomaszowskich Olimpijczyków wystartowały dwa zespoły w składzie:


1.    Z.Stefańska, P.Szewczyk i B.Łyś.
 

 
 2.    A. Dębiec, J.Gawarzyńska i E.Wolska.

Pierwszy z wymienionych zespołów zajął w konkursie trzecie miejsce.

Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem p.Małgorzaty Baldiszak.