Pożegnanie majora Marcina Siudzińskiego

3260

W dniu 17 marca 2017r. na Sali Tradycji 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim pożegnano zastępcę dowódcy batalionu – szefa sztabu majora Marcina Siudzińskiego odchodzącego do innej jednostki wojskowej.

 

Dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej podpułkownik Piotr Wrona wraz z zebranymi na Sali Tradycji żołnierzami oraz pracownikami wojska pożegnali odchodzącego do innej jednostki wojskowej majora Marcina Siudzińskiego, dziękując za dotychczasową służbę, życząc dalszych sukcesów w życiu służbowym oraz prywatnym.

 

Major Marcin Siudziński służbę wojskową rozpoczął w 1995 roku jako żołnierz służby kandydackiej. Od 1999 roku pełnił służbę w 18 Batalionie Desantowo Szturmowym jako dowódca plutonu ogniowego. Od roku 2007 służył w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim jako oficer sekcji personalnej w 25 bdow. W 2008 roku przejął obowiązki dowódcy kompani wsparcia w 7 batalionie kawalerii powietrznej, z którą był związany do dnia dzisiejszego. W strukturach 7 batalionu kawalerii powietrznej służył na etatach: szef sztabu batalionu, szef sekcji rozpoznawczej i od roku 2016 jako zastępca dowódcy – szef sztabu 7 batalionu kawalerii powietrznej. W międzyczasie w latach 2014 – 2015 pełnił służbę w Dowództwie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej jako szef sekcji szkolenia, oraz w latach 2015 – 2016 w 1 batalionie kawalerii powietrznej jako zastępca dowódcy batalionu – szef sztabu.

Major Marcin Siudziński uczestniczył w misjach poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku oraz dwukrotnie w Islamskiej Republice Afganistanu.

Odznaczony Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu, srebrnym medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny i brązowym medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju.

Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak, Paweł Budnik