IV Międzyprzedszkolny Przegląd Wiedzy Ekologicznej

771

Po raz czwarty Przedszkole nr 3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim było organizatorem Międzyprzedszkolnego Przeglądu Wiedzy Ekologicznej, pod nazwą „Ziemię mamy tylko jedną”, który odbył się 13.04.2017 r.

W przeglądzie uczestniczyły 2 osobowe drużyny dzieci 6-letnich z 11 tomaszowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 6.

Uczestnicy przeglądu brali udział w 9 punktowanych konkurencjach. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w dziedzinie ekologii. Kolejność miejsc ustalona została według liczby zdobytych punktów. Po podsumowaniu, okazało się, że kilka placówek zajęło równorzędne miejsca:

I miejsce – Przedszkole nr 7, nr 12, nr 19,

II miejsce – Przedszkole nr 3, nr 5, nr 17, nr 20, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1,

III miejsce – Przedszkole nr 14, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 6.

Umiejętności i wiedzę ekologiczną dzieci oceniało Jury w składzie:

– Bożena Śnioszek – Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

– Anita Przybysz-Wójciak – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

– Anna Majkowska – podleśniczy z Leśnictwa w Dąbrowie.

Wszyscy uczestnicy IV Międzyprzedszkolnego Przeglądu Wiedzy Ekologicznej otrzymali nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo w Smardzewicach oraz pamiątkowe Dyplomy.

Spotkanie zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki Danuta Świtkowska i Danuta Krawczyk.

Celem przeglądu było:

– propagowanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,

– kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska wśród najmłodszych,

– pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi,

– uwrażliwianie na piękno przyrody, kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego