„Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia”

1404

 

Klub Sportowy ”AMBER” oraz Ośrodek Wypoczynkowy „PRZYSTAŃ” zapraszają do udziału 21 kwietnia 2017r. na terenie miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki oraz gminy Inowłódz w X edycji akcji „Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia”

Celem akcji jest:

– zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zanieczyszczenia koryta rzeki Pilicy i  Wolbórki i jej brzegów – przeprowadzenie sprzątania rzeki Pilicy i Wolbórki

– zlokalizowanie miejsc stanowiących źródła zanieczyszczenia rzeki i terenów nadbrzeżnych

-nawiązanie bliższej współpracy lokalnych instytucji oraz przedsiębiorstw na rzecz czystej Pilicy

PROGRAM

Piątek 21.04. 2017r

10:00 – 15:00  Sprzątanie rzeki z brzegu przez grupę pieszą oraz z wody przez grupę kajakarzy na trasie Tomaszów Mazowiecki – Spała – Inowłódz – Żądłowice (25 km) Sprzątanie rzeki Wolbórki na trasie Tomaszów – ujście do Pilicy(5 km)

15:00 Ognisko z kiełbaskami i żurek na Przystani w Tomaszowie i w Inowłodzu

Tak jak w latach minionych sprzątanie prowadzone będzie z brzegu przez grupę pieszą jak również z wody przez kajakarzy. Akcję wspierają samorządy Miasta i Gminy Tomaszów Mazowiecki i Gminy Inowłódz. Na naszym terenie możemy również liczyć na pomoc ze strony firm i organizacji: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, JW 4391 – Kompania Wsparcia, Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Harcerzy ze Spały, młodzież ze szkół w Tomaszowie i Inowłodzu, Eneris Surowce S.A., Park Linowy nad Pilicą, Karczma Spalska.

Akcja jest kontynuacją Kampanii społecznej „NIE PŁYWAM W ŚMIECIACH” i ma na celu mobilizację poparcia dla idei zachowania czystości polskich rzek i wywołanie zmian społecznie pożądanych – ograniczenie wyrzucania śmieci do rzeki. Zainteresowanie kampanią społeczną jest próbą wspólnego rozwiązania problemu zanieczyszczenia polskich rzek. „NIE PŁYWAM W ŚMIECIACH” to także lekcja odpowiedzialności, aktywnego i świadomego uczestnictwa  w pomocy potrzebującym rzekom.

Zapraszamy wszystkich sympatyków, osoby korzystające z rzeki oraz przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych do aktywnego udziału w akcji.

Prosimy o potwierdzenie chęci włączenia się do  sprzątania rzeki na wybranym odcinku.  Andrzej Ambroziak tel. 602-32-10-35

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego