Wielkie sprzątanie rzeki Pilicy

1106

21 kwietnia 2017r. na terenie miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki raz gminy Inowłódz odbyła się X edycja akcji “CZYSTA i BEZPIECZNA PILICA OD ŹRÓDEŁ DO UJŚCIA”. W akcji uczestniczyli już po raz 5 żołnierze z jednostki w Tomaszowie Maz., pracownicy ZDiUM. Akcję zorganizowała już po raz X Klub Amber i OW Przystań.