„W moim środowisku” – wyniku konkursu ekologiczno-przyrodniczego

689

II miejski konkurs wiedzy ekologiczno-przyrodniczej dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Konkurs „W moim środowisku” odbył się 21 kwietnia br.. Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu środowiska przyrodniczego i ekologii, kształtowanie postaw ekologicznych oraz  zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat wpływu każdego człowieka na stan środowiska, otoczenia w którym żyją ludzie. 

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 24 uczestników z siedmiu tomaszowskich szkół podstawowych. Uczniowie  pracowali w zespołach dwuosobowych rozwiązując test z zakresu wiedzy ekologiczno-przyrodniczej. Komisja konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniła laureatów:

I miejsce

Karolina Pichola i Igor Śliwiński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce

Antonina Frątczak i Mateusz Śmigiel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim

 oraz dwa III miejsca:

Antonina Banaszkiewicz i Igor Ślązak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim

Julia Krawczyk i Kornelia Kawecka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu ekologii o czym świadczą małe różnice w punktacji poszczególnych zespołów.

Patronat nad konkursem objął Uniwersytet Łódzki filia w Tomaszowie Mazowieckim.

Fundatorami nagród dla laureatów i uczestników konkursu byli: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13, Uniwersytet Łódzki filia w Tomaszowie Mazowieckim, Hurtownia Jarkpol, Firma Euro Styl-Kaleń pan Sławomir Siła, Wydawnictwo MAC  Edukacja  oraz Wydział Promocji Tomaszowa Mazowieckiego.

Koordynatorkami konkursu były panie Katarzyna Przybysz i Magdalena Koszada.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, opiekunom uczniów oraz partnerom, którzy przyczynili się do tego ze konkurs mógł się odbyć.

Autorzy  tekstu i zdjęć : M. Koszada, K. Przybysz

Autor Urząd Miasta