Pożegnanie mjr Artura Świątka

3634

W dniu 12 maja 2017 roku na Sali Tradycji 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim pożegnano odchodzącego do innej jednnostki wojskowej majora Artura Świątka.

Dowódca 25 BKPow. generał brygady doktor Stanisław Kaczyński wraz z zebranymi na Sali Tradycji żołnierzami oraz pracownikami wojska pożegnali majora Artura Świątka odchodzącego do innej jednostki wojskowej, będącej w strukturach 25BKPow. Dowódca podziękował żołnierzowi za dotychczasową służbę, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Major Artur Świątek swoją służbę wojskową rozpoczął 1999 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu, a po jej ukończeniu od 2003 do 2005 roku był słuchaczem w Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie i Dowodzenie. Po ukończeniu studiów w AON od 2005 roku pełni służbę w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej na stanowiskach dowódcy plutonu, oficera sekcji oraz dowódcy kompanii. W latach 2015-2017 przeniesiony do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie pełnił obowiązki na stanowisku specjalisty. Od 2017 roku ponownie związany z 25BKPow. Rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego RSZ wyznaczony na stanowisko służbowe w innej jednostce bezpośrednio podległej 25BKPow.

Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak

kpt. Tomasz Pierzak