Nielegalny połów ryb

819

Nielegalne poławianie ryb w obrębie ochronnym, taki zarzut grozi 22-letniemu mieszkańcowi gminy Budziszewice który 27 maja 2017r. został zatrzymany, podczas łowienia ryb w okolicy jazu na Pilicy przy ulicy Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim. 27 maja 2017r. o godzinie 15:20, społeczna straż rybacka powiadomiła tomaszowską policję, iż w obrębie ochronnym rzeki Pilicy ujawnili mężczyznę łowiącego ryby. Za tablicą informacyjną „Obręb ochronny, połów i czynności szkodliwe dla ryb surowo wzbronione”, policjanci zauważyli interweniujących i wędkarza. Funkcjonariusze przesłuchali podejrzewanego, zabezpieczyli jego sprzęt wędkarski. Mężczyzna nie posiadał karty wędkarskiej. Tego dnia zatrzymany nie złowił żadnej ryby. Za swój czyn odpowie przed miejscowym sądem. Za połów ryb w obrębie ochronnym, grozi grzywna, ograniczenie wolności, bądź jej pozbawienie na okres do 2 lat.

Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanawianie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu ryb w obrębach ochronnych. W powiecie tomaszowskim obrębem ochronnym są: 1) Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na odległość 50 m od zapory. 2) Obręb ochronny w Tomaszowie Maz. obejmujący ujściowy odcinek cieku Józefówka , lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy, obowiązuje w okresie 3)Obręb ochronny w Tomaszowie Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 50 m w górę rzeki od jazu piętrzącego „Brzustówka” i odcinek od jazu piętrzącego :Brzustówka” w dół rzeki Pilicy do ujścia kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”. 4) Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych. 5) Rezerwat „Gać Spalska” – całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała – Rezerwat Przyrody

Autor KPP Tomaszów Mazowiecki