Park „Michałówek” zrewitalizowany

960

Rewitalizacja parku była prowadzona w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie obejmowało wykonanie projektu małej architektury i na jego podstawie wykonanie:

– siłowni zewnętrznej z 3 urządzeń dwustanowiskowych i trampoliny wraz z utwardzeniem terenu pod urządzeniami

– alejek z kostki betonowej z przepustem odwadniającym

– przebudowy schodów z wykonaniem poręczy stalowych

– alejki ze żwiru typu Hanse Grand

–  ławek na cokole granitowym łukowym

– koszy parkowych

– nowych nasadzeń derenia białego, tawuły japońskiej oraz roślin cebulowych.

10 lipca inwestycja została odebrana.

Autor Urząd Miasta