Polityka migracyjna Unii Europejskiej

773

Kryzys migracyjny w Europie rozpoczął się w 2015 roku na skutek arabskiej wiosny i wojen domowych w Libii, Syrii i Libanie. W związku z tym politycy Unii Europejskiej rozmieszczają uchodźców do państw członkowskich, aby odciążyć miejsca najbardziej dotknięte kryzysem. Szefowie UE szykują kary finansowe i polityczne dla krajów, które nie zgadzają się przyjąć imigrantów. Wśród nich jest także Polska.

Kraje, które najbardziej odczuwają kryzys migracyjny, to Niemcy, Szwecja, Włochy i Grecja. Uchodźcy najczęściej pochodzą z Syrii, Iraku i Afganistanu. Przyczyną kryzysu była arabska wiosna, która ostatecznie doprowadziła do wojny domowej w Libii, Libanie i Syrii.

Kryzys migracyjny w Europie

Obecny kryzys migracyjny w Europie (kryzys uchodźczy) jest największym masowym przemieszczaniem się ludzi od czasów II wojny światowej. Zjawisko to rozpoczęło się w 2015 roku. Wtedy do krajów członkowskich UE trafiło ponad 1,2 mln wniosków o azyl. To dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Do czerwca 2017 roku, 72% wszystkich imigrantów to byli mężczyźni. Głównym szlakiem transportowym jest Morze Śródziemne, więc niekiedy zdarzają się przypadki śmiertelne wynikające z przekraczania akwenu na własną rękę. Obecnie drugi popularny szlak transportowy biegnie przez Serbię, Węgry, Chorwację i Słowenię.

Reakcja Unii Europejskiej na kryzys migracyjny

Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kwestii kryzysu uchodźczego rozpoczęła się w maju 2015 roku, kiedy to eurodeputowani zaproponowali rozmieszczenie 40 tysięcy imigrantów pomiędzy poszczególne kraje UE. Miało to na celu odciążenie Włoch i Grecji, gdzie znajdowało się najwięcej uchodźców. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Unią Europejską a Turcją, każdy nielegalny imigrant, który dostanie się do Europy z Turcji będzie zawrócony. Instytucje UE starają się rozlokowywać wszystkich uchodźców na terenie państw członkowskich. Dla krajów, które nie zgadzają się na przymusowe przyjmowanie imigrantów szefowie Unii Europejskiej szykują konsekwencje finansowe i polityczne. Na jesień 2017 roku są przygotowywane ustawy, na mocy których zostanie utworzony mechanizm obowiązkowego lokowania uchodźców na wypadek fali migracyjnej przekraczającej dopuszczalne normy. Kraje, które nie zgadzają się na przymusowe rozmieszczanie uchodźców to Polska, Węgry, Czechy i Austria. Jednak już słychać głosy sprzeciwu odnośnie tej decyzji. „Obowiązkowe kwoty nielegalnych imigrantów dla krajów, które się przed nimi obroniły – na to nie możemy się zgodzić” – stwierdził węgierski premier Viktor Orban.