O ubezpieczeniach społecznych wiedzą wszystko…

615

W roku szkolnym 2016/2017 w ówczesnym Gimnazjum nr 4 im. Tomaszowskich Olimpijczyków realizowano „Projekt z ZUS”, którego celem było budowanie świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych.

W projekcie uczestniczyli uczniowie z klas II i III gimnazjum, których zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej, plakatu, komiksu lub krótkiego filmu, które byłyby „reklamą” ZUS – u .

Zakończeniem projektu był najpierw konkurs na etapie szkolnym, następnie rejonowym, gdzie I miejsce zajęły uczennice klasy II s dawnego Gimnazjum nr 4 z projektem multimedialnym ”ZUS = spokojne życie” w składzie: Liliana Sarnecka, Kinga Marasek, Angelika Danielik. Praca tych uczennic została zakwalifikowana do Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, gdzie zajęły II miejsce w kategorii projekt multimedialny. Gratulujemy!

Autor: Izabela Kowalczyk. ZS Nr 4