Szkolenie dla Biura ds. Proobronnych MON

W dniu 09.09.2017 r. przy wykorzystaniu obiektów szkoleniowych Nowy Glinnik zostało zorganizowane szkolenie dla Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej z Warszawy. Całe przedsięwzięcie zostało przeprowadzone przy wsparciu 7 dywizjonu lotniczego Nowy Glinnik.
 
Specjalnie wyselekcjonowani instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej zapoznali osoby uczestniczące w szkoleniu ze specyfiką działań wojsk aeromobilnych. Zajęcia zostały przeprowadzone w oparciu o trzy punkty nauczania (atrapę śmigłowca, ściankę wspinaczkową, wieżę spadochronową). Na każdym z wyznaczonych punktów przedstawiano inne zagadnienia związane z aspektami działania wojsk aeromobilnych.
 
Instruktorzy przy współdziałaniu z 7 dywizjonem lotniczym realizowali szkolenie z procedur desantowania ze statku powietrznego w ośrodku szkoleniowym w Nowym Glinniku. Szkolenie składało się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Głównymi zagadnieniami omawianymi i ćwiczonymi w praktyce były sposoby zajmowania przedziału bojowego śmigłowca. Ćwiczenia te przedstawiły szerokie spektrum specyfiki działania kawalerii powietrznej z wykorzystaniem śmigłowców. Ponadto instruktorzy doskonalili zagadnienia współdziałania, procedury wyboru miejsca naprowadzania śmigłowców, a także desantowanie metodą przyziemienia w wybranym terenie różnymi sposobami.
 
Dodatkowym elementem nauczania było przeprowadzenie zajęć na ściance wspinaczkowej. Podczas zajęć zapoznano uczestników z technikami linowymi stosowanymi podczas wspinaczki.
Ostatnim punktem szkolenia było desantowanie z pokładu śmigłowca sposobem linowym. Zajęcia te zostały przeprowadzone na wieży spadochronowej.
Tekst i zdjęcia: szer. Marta GRABALSKA