Zajęcia grupowe metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

379

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 8 lat wraz z rodzicami na zajęcia grupowe prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 6 października 2017r. o godzinie 16 w Miejskim Centrum Kultury, filii „Tkacz”.

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.

Prowadzone tą metodą ćwiczenia usprawniają motorykę, stwarzają dziecku okazję do poznania własnego ciała, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik zajęć poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Źródło: MCK