Przed Świętem Zmarłych

Jak co roku przed Świętem Zmarłych uczniowie ZSP nr 3 ,,Samochodówka” w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego i Społecznym Komitetem Opieki nad Grobami Zasłużonych Tomaszowian, wykonali prace porządkowe na cmentarzu przy ulicy Smutnej  przy grobach doktora Jana Rodego, rodziny Maurycego Piescha oraz doktora Stanisława Narewskiego.

  • Jan Serafin Rode, lekarz, działacz społeczny, filantrop, założyciel pierwszego tomaszowskiego szpitala św. Stanisława, przytułku dla sierot i ochronki dla dzieci.
  • Maurycy Piesch, przemysłowiec, filantrop, założyciel farbiarni i apretury a także fabryki zapałek przy ówczesnej ul. św. Tekli, inicjator powołania w naszym mieście Ochotniczej Straży Ogniowej, pierwszy jej komendant.
  • Stanisław Kostka Maciej Narewski, lekarz, działacz społeczny i polityczny.

Akcja porządkowania grobów została wykonana w dniu 19.10.2017 r. przez uczniów klasy I a technikum o specjalności pożarniczej pod opieką nauczycielek Katarzyny Geszcz i Iwony Poganowskiej.

Zapraszamy do wrzucania datków pieniężnych do puszek naszych uczniów – wolontariuszy, którzy będą kwestowali 1 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 – 11.00 przy bramie IV wejście na cmentarz katolicki od ul. Smutnej
w ramach : XIX Kwesty Cmentarnej „RATUJMY ZABYTKI TOMASZOWSKICH CMENTARZY”.

Iwona Poganowska