Dyskutowali o samowystarczalności energetycznej

1058

W Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja naukowo-biznesowa na temat klastra energetycznego zorganizowana przez Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej i prezydenta Marcina Witko. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy skupieni w ramach Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta, burmistrzowie: Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal, Opoczna Rafał Kądziela, Wolborza Andrzej Jaros, radni Rady Miejskiej oraz prezesi miejskich spółek.

FOTO

We wtorek (20 lutego) w Tomaszowie Mazowieckim spotkał się świat nauki, biznesu i samorządu. Rozmawiano o możliwości stworzenia klastra energetycznego. – Dzięki niemu nasze miasto mogłoby stać się samowystarczalne energetycznie, co również jest nie bez znaczenia w kontekście czystego powietrza – podkreśla prezydent Marcin Witko.

W trakcie konferencji o naukowych i biznesowych aspektach klastra energetycznego opowiedzieli: prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej dr inż. Sylwia Całus, dyrektor Biura Obrotu Energią CONTROL PROCESS SA Ireneusz Perkowski oraz prezes zarządu EnMS Polska Sp. z o.o. Marcin Trojnacki.

FOTO

Prelegenci opowiedzieli o głównych korzyściach klastra energii takich jak: ograniczenie niskiej emisji, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, gwarancja zasilania infrastruktury krytycznej, optymalizacja lokalnego Energy mix, wzrost innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki, wzrost prokonsumenckiej świadomości społeczności lokalnej, racjonalizacja wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, walka z ubóstwem energetycznym poprzez zapewnienie tańszych nośników energii, rozwój i zmniejszenie zależności lokalnych wytwórców od zewnętrznych mechanizmów wsparcia, kreowanie wizerunku „zielonej gminy innowacyjnej”.

Źródło: Urząd Miasta