26 tys. obcokrajowców w województwie łódzkim

849

W województwie łódzkim na koniec 2017 r. odnotowano 26 tys. obcokrajowców zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. 80% z nich stanowili obywatele Ukrainy. Przez rok na terenie województwa liczba zatrudnionych  Ukraińców wzrosła o ponad 10 tys.

W całym kraju na koniec 2017 r. zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych zostało 440 255 obcokrajowców, przy czym 72 % z nich stanowią Ukraińcy (316 474).

Najwięcej zatrudnionych i ubezpieczonych  osób tej narodowości znajduje się  w Warszawie – w trzech Oddziałach ZUS na terenie miasta w sumie zarejestrowano niemal 63 tys. osób narodowości ukraińskiej. Poza tym w Oddziale ZUS we Wrocławiu ubezpieczonych jest ok.28 tys. obywateli Ukrainy, w I Oddziale ZUS w Poznaniu 15,5 tys., a w Gdańsku – 16,1 tys.

W województwie łódzkim najwięcej obywateli Ukrainy zatrudniono na terenie działania
I Oddziału ZUS w Łodzi –10776– tj. o 76% więcej niż rok wcześniej. W II Oddziale ZUS w Łodzi na koniec 2017 r. odnotowano 3662 zatrudnionych Ukraińców, tj. o 73% więcej niż przed rokiem. Największy przyrost zatrudnionych pracowników z Ukrainy odnotowano na terenie działania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Przyrost w stosunku do ubiegłego roku wyniósł 111%. Na koniec 2016 r. na terenie działania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim zatrudnionych było 2948 osób z Ukrainy a rok później 6245.

Poza pracownikami z Ukrainy w naszym województwie zatrudnione są także osoby pochodzące z Białorusi – 818 osób; Turcji – 222; Wietnamu – 221; Armenii – 242, Rosji – 257. Przez rok znacznie wzrosła w łódzkim liczba pracujących z Indii z 225 do 301 osób oraz Mołdawii – ze 135 do 193 osób.

W naszym regionie zatrudniani są także obywatele – Hiszpanii  – 74; Niemiec – 83, Francji – 101 i Bułgarii – 106.

Pamiętajmy, że cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju, podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce i tu odprowadza składki, chyba że wyjątkowo umowa między Polską a macierzystym krajem pracownika wyklucza taką sytuację.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego