Pożegnania i awanse

1257

26 marca br., na placu apelowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej odbyła się zbiórka z okazji pożegnania żołnierzy odchodzących do innych jednostek wojskowych oraz mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia asysty honorowej wystawionej przez 25 batalion dowodzenia oraz złożenia meldunku o gotowości pododdziałów dowódcy Brygady płk. Adamowi Marczakowi. Po przeglądzie pododdziałów i przywitaniu się z żołnierzami przed dowódcę, odśpiewano Hymn Państwowy oraz podniesiona flaga państwowa na maszt.

Następnie przed front szyku wystąpili żołnierze, którzy zgodnie z Decyzję ministra obrony narodowej zostali wyznaczeni na nowe stanowiska służbowe oraz mianowani na wyższe stopnie wojskowe. Pułkownik Marczak wraz z Inspektorem Wojsk Lądowych gen. bryg. Wojciechem Grabowskim wręczyli żołnierzom akty mianowania oraz rozkazy o wyznaczeniu na kolejne stanowiska służbowe.

W tym dniu kawalerzyści oraz pracownicy resortu obrony narodowej pożegnali doświadczonego oficera płk. dypl. Adama Grelę, który służbę w strukturach Brygady rozpoczął w 2001 r. Przez ostatnie pięć lat pułkownik służył na stanowisku Zastępcy Dowódcy Brygady. Z dniem 3 kwietnia rozpocznie kolejny etap swojej wojskowej kariery w Zarządzenia Wojsk Aeromibilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym SZ RP.

W przemówienie okolicznościowym w imieniu swoim i awansowanych żołnierzy, płk Grela zwrócił się do wszystkich zgromadzonych słowami: „(…)W życiu każdego żołnierza przychodzą takie chwile z którymi rozpoczynając służbę musi się liczyć. Takimi chwilami są kolejne etapy rozwoju: awanse, przejścia na wyższe stanowiska służbowe, zmiany garnizonów. To normalne koleje żołnierskiej drogi i żołnierskiego życia. Jesteśmy dumni, że dane Nam było pełnić służbę w taki elitarnej Brygadzie z wielkimi tradycjami (…)”.

Na zakończenie uroczystoście została odegrana „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, a następnie pododdziały Brygady wykonały defiladę wojskową.

****************************************


Płk. dypl. Adam GRELA jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1991 roku. Tuż po promocji rozpoczął służbę zawodową w 6 BDSz – 18 bielskim batalionie desantowo szturmowym w Bielsku Białej na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie objął obowiązki dowódcy kompani szturmowej.

W 1999 roku zostaje skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Po ukończeniu nauki w 2001 roku zaczyna służbę w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej – w 1 bkpow w Leźnicy Wielkiej na stanowisku Szefa S-2, a następnie szefa sztabu. Kolejne lata to służba w Dowództwie 25 BKPow w Tomaszowie Mazowieckim jako oficer operacyjny. W 2004 roku obejmuje obowiązki Zastępcy dowódcy 7 bkpow, następnie szefa sekcji rozpoznawczej brygady, a w 2007 roku obejmuje stanowisko dowódcy 7 bkpow.

W 2010 roku żegna się z jednostkami 25 BKPow rozpoczynając służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych w Pionie Szkolenia Szefostwa Wojsk Aeromobilnych.

W 2011 roku wraca do 6 Brygady Powietrznodesantowej do Krakowa na stanowisko szefa szkolenia Brygady.

W 2012 roku po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej zostaje ponownie wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty Oddziału Szkolenia DWLąd, a następnie od 03.01.2013r. na zastępcę dowódcy 25 BKPow.

Jest instruktorem spadochronowym. W czasie służby wykonał 402 skoków ze spadochronem.

Ważną kartą w życiorysie płk Greli jest służba w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku II zmiana na stanowisku szefa TOC Samodzielnej Grupy Powietrzno – Szturmowej (2004r), a następnie na stanowisku dowódcy OMLT na V zmianie PKW Afganistan (2009r).

Od 08.03.2013 roku pełni obowiązki dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej do 07.08.2014. Od 03.04.2018 zgodnie z Decyzją MON został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych – szef Oddziału Szkolenia Inspektoratu Wojsk Lądowych DG RSZ.

Jest żonaty ma dwóch synów (20 i 27 lat). Interesuje się historią, spadochroniarstwem oraz sportem.

Zdjęcia: st. szer. Agnieszka Grzelak