„Złote Liceum” zaprosiło gimnazjalistów

441

7 kwietnia 2018 roku odbył się w naszym liceum „Dzień Otwartych Drzwi”.
Podobnie, jak w latach ubiegłych gimnazjaliści nas nie zawiedli i licznie przybyli
do najlepszego „Złotego Liceum” w powiecie, aby zapoznać się z naszą ofertą
edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 oraz poczuć niezwykły klimat „Drugiego” i
bycia jego uczniem – „Arbuzem”.

Wydarzenie to zostało przygotowane przez uczniów klasy I menedżerskiej pod
opieką wychowawcy – mgr Ilony Śmigiel oraz z wydatną pomocą uczniów z
innych klas. Specjalnie dla naszych gości przygotowany został program
artystyczny z nagrodami, podczas którego nasi przyszli uczniowie mogli
podziwiać niezwykle utalentowanych i wszechstronnych uczniów II LO, spotkać
się z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych, poznać profile oferowane przez
II LO oraz zwiedzić szkołę w towarzystwie swoich starszych kolegów – Arbuzów, a
co najważniejsze: poznać legendy oraz anegdoty związane z II LO. Mamy
nadzieję, że każdy, kto odwiedził nas podczas „Dnia Drzwi Otwartych”, czuł się
ważny i wyjątkowy.

II Liceum Ogólnokształcące, będąc jedną z najstarszych szkół tego typu w naszym
mieście, dzięki licznym sukcesom, wpisało się już na stałe do historii
tomaszowskiej i łódzkiej oświaty. Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby
tych absolwentów gimnazjów, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością,
ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów.

Skuteczność naszej pracy z taką młodzieżą potwierdzają osiągnięcia uczniów
„Drugiego”: tytuł „Złotej Szkoły 2018, tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i
konkursów przedmiotowych, a także świetne wyniki egzaminu maturalnego i
rekrutacji na wyższe uczelnie, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasze liceum,
wzorem lat ubiegłych, oferuje naukę w pięciu profilach: biologiczno -chemicznym,
humanistycznym, medycznym, matematyczno – fizycznym oraz menedżerskim.

Zadbaliśmy o to, aby proces kształcenia w naszym liceum przebiegał pod okiem
doświadczonych, pomocnych i wyrozumiałych wychowawców. W roku szkolnym
2017/2018 wychowawcami klas pierwszych będą:
-klasa biologiczno – chemiczna – mgr Monika Żerek (nauczycielka matematyki)
-klasa humanistyczna – mgr Adrianna Jachimowska (nauczycielka języka
polskiego)
-klasa medyczna – mgr Kinga Marcińczak (nauczycielka biologii)
-klasa matematyczno – fizyczna – mgr Marzena Piotroska – Wąs (nauczycielka
języka polskiego)
-klasa menedżerska – mgr Renata Radzikowska (nauczycielka języka angielskiego)

Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko podczas II
Tomaszowskich Targów Pracy i Nauki, które odbyły się ZSP nr 3. W ramach
targów uczniowie gimnazjum mogli poznać naszą ofertę edukacyjną 2018/2019,
poznać imponujące osiągnięcia II LO oraz porozmawiać z uczniami naszego
liceum. Całość przygotowała klasa II men pod opieką wychowawcy – mgra
Macieja Błaszczyka.

Drzwi Otwarte 2018 w II LO to już historia. Mamy nadzieję, że spełniliśmy Wasze
oczekiwania, i że znajdowali się wśród Was nasi przyszli uczniowie. Do
zobaczenia we wrześniu!

Źródło: II LO im. S Żeromskiego