Rozpoczęcie sezonu wodnego nad Zalewem Sulejowskim

1307

24 maja 2018 roku nad zbiornikiem Zalewu Sulejowskiego odbyło się posiedzenie służb z terenu powiatu tomaszowskiego ph. „Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego”. Miało ono na celu przygotowanie przedstawicieli powiatu do zapewnienia bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych powiatu tomaszowskiego. Priorytetem było uwzględnienie terenów wodnych i przywodnych w okresie letnim. Jednocześnie sezon wodny został oficjalnie otwarty.

Organizatorami posiedzenia byli Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymon Herman oraz Starosta tomaszowski Pan Mirosław Kukliński. Spotkanie rozpoczęło się na przystani WOPR w Smardzewicach. Oprócz przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczyli w nim Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam Marczak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. st.bryg. Krzysztof Iskierka, Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz. Sławomir Wieruszewski, Wicestarosta powiatu tomaszowskiego Pan Dariusz Kowalczyk, Wójt Gimny Tomaszów Maz. Pan Franciszek Szmigiel, Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki, Wójt Gminy Rzeczyca Pan Marek Kaźmierczyk, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krzysztof Kukliński, Kierownik Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Tomasz Wojtaszek oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW. Nie zabrakło także przedstawicieli tomaszowskiego WOPR, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, zakładu energetycznego, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej. Obecni byli także decydenci Nadleśnictwa Spała, Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb., OSP w Smardzewicach, OSP Tomaszów Maz. i powiatowego lekarza weterynarii.

Organizatorzy po przywitaniu gości zaprosili obecnych na pokaz wyciągania osoby tonącej z wody zrealizowany przez tomaszowskich policjantów, służby WOPR strażaków PSP i OSP. Kolejno wspomniani wcześniej przedstawiciele dokonali rekonesansu zbiornika Zalewu Sulejowskiego. Po złożeniu meldunków, dowódcy, komendanci i decydenci współpracujących w zakresie bezpieczeństwa udali się na salę konferencyjną Ośrodka wypoczynkowego „ MOLO”, gdzie odbyło się posiedzenie. Tematem wiodącym było przygotowanie służb, inspekcji i straży do zapewnienia bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych, szczególnie zlokalizowanych wokół zbiornika Zalewu Sulejowskiego na terenie powiatu tomaszowskiego w okresie letnim.

Organizatorzy oficjalnie otworzyli sezon wodny. Po posiedzeniu Komendant Powiatowy Policji insp. Szymon Herman podpisał porozumienia z Wójtem Gminy Inowłódz oraz Wójtem Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie służb ponadnormatywnych. Celem powyższego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przyjezdnych, które wypoczywają na terenie Zalewu Sulejowskiego w okresie letnim.