Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej

965
INFORMACJA O PROWADZENIU KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 25 BATALIONIE DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
W KORPUSIE OSOBOWYM PODOFICERÓW ORAZ SZEREGOWYCH


Kwalifikacje prowadzone będą w dniu: 3 października 2018 roku.

 
Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej – Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 godzina: 07:40.
 
Na kwalifikacjach żołnierz rez. powinien posiadać: książeczkę wojskową, dowód osobisty, ubiór sportowy, oraz:
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
– książeczkę wojskową, dowód osobisty,
– zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej),
– świadectwo służby ( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
– inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty),
– na weryfikację mogą zgłaszać się również żołnierze rezerwy posiadający stopień: –  PLUTONOWY.
 
Kandydat musi być żołnierzem rezerwy i spełniać następujące warunki:
– odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa,
– niekaralność,
– wysoka sprawność fizyczna.

Osoby wyznaczone w jednostce wojskowej do kontaktów roboczych:
– st. chor. sztab. Cezary Niżnikowski tel. 261 167 832;
– mł. chor. Michał Wiernicki tel. 261 167 812.