Porządkowanie rezerwatu

476
Uporządkowanie terenu rezerwatu, wytyczenie i utwardzenie ścieżki łączącej półwysep z groblą spacerową, zlikwidowanie dzikich ścieżek i przejść na wyspy czy naprawa i zmontowanie nowego oświetlenia, ławek oraz koszy to tylko część zadań, jakie mają być przeprowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w rezerwacie Niebieskie Źródła”.

O dofinansowanie wyżej wymienionego projektu ze środków Unii Europejskiej wystąpił Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta. Szacowana wartość podjętych prac wynosi 664 065, 52 zł, natomiast wartość dofinansowania to kwota 564 455, 69 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 

W planach projektu znajduje się również wyznaczenie ścieżki dydaktycznej poprzez ustawienie tablic informacyjnych o żyjących w nim gatunkach zwierząt i roślin.