Trzy firmy chcą wykonać odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim

686

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wpłynęły trzy oferty na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego w pobliżu Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Po dokonaniu ich oceny miasto ogłosi wykonawcę inwestycji.

Miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 16,6 mln zł brutto (w tym zawiera się VAT niekwalifikowany) na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego na tomaszowskich Błoniach, w pobliżu Areny Lodowej.

Magistrat podpisał już umowę z konsorcjum firm – HPC Polgeol SA (lider) i Pro-Invest Solutions Sp. Zo.o. (partner) na sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac i robót wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych i opracowaniem właściwych dokumentacji. Wartość kontraktu to 731 850 zł.

We wrześniu miasto ogłosiło przetarg na wykonanie próbnego odwiertu. Do magistratu wpłynęły trzy oferty.

Nr oferty Nazwa Firmy Cena

złotych brutto

Wydłużenie gwarancji na roboty budowlane
1 EXALO DRILLING S.A.  24 600 000,00  2 lata
2 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ

PeBeKa S.A.

 

15 238 790,17  

4 lata

3 G-DRILLING S.A 15 267 621,00 4 lata

 

Po dokonaniu ocen ofert miasto wybierze wykonawcę około dwukilometrowego odwiertu. Ma on pokazać m.in. jakość wody, jej pokłady, temperaturę i skład chemiczny. Na tej podstawie powstanie projekt hydrogeologiczny i inne opracowania techniczne.

Otwierają się przed nami nowe możliwości – mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. – Dwie oferty, które wpłynęły do magistratu mieszczą się w budżecie projektu. Co najbardziej cieszy, środki na ten cel pochodzą ze 100 proc. dofinansowania. Liczymy na bardzo dobre wyniki badań wody, ponieważ w oparciu o geotermię chcielibyśmy realizować w naszym mieście inwestycje dotyczące samowystarczalności energetycznej oraz te związane z szeroko rozumianym zdrowiem mieszkańców, czyli przedsięwzięcia o charakterze uzdrowiskowym i rekreacyjnym – podkreśla.

Prace powinny rozpocząć się jeszcze w 2018 roku. Będzie to odwiert badawczy, dlatego Tomaszów Mazowiecki ma szansę na kolejne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.