Mały konkurs recytatorski w SP nr 14

767

Autor: SP Nr 14 im. Orła Białego

Dnia 04.04.2019 r. w naszej szkole odbył się Mały Konkurs Recytatorski dla klas I- III. Celem konkursu było: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie,prezentacja umiejętności uczniów, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.Konkurs polegał na prezentacji jednego dowolnego utworu poetyckiego o tematyce dowolnej w czasie nie przekraczającym 4 minut. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów klas I- III wyłonionych przez wychowawców w drodze eliminacji klasowych. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu (logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia), kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) oraz ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój), wyłoniła następujących laureatów konkursu:

I miejsce – Lena Misiak (IIc)

II miejsce – Helena Wirszewska (Ic)

III miejsce – Gabriela Pawlak (IIc)

wyróżnienie – Urszula Mruszczyk (Ib)

Laureatka I miejsca Lena Misiak (IIc) będzie reprezentowała naszą szkołę na szczeblu powiatowym. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Dominika Karp i Magdalena Stępień