Wycieczka do Łodzi

604

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Klasy 8a i 7a uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Uczniowie wzięli udział w projekcie edukacyjnym  „Ziuk – opowieść o Józefie Piłsudskim”. Głównym celem projektu było popularyzowanie historii i upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie postaw prospołecznych i proobywatelskich. Siódmo i ósmoklasiści uczestniczyli w warsztatach „Ziuk – dzieciństwo i młodość Józefa Piłsudskiego” oraz w lekcji muzealnej „Józef Piłsudski w drodze do Niepodległości”.