ZUS ostrzega: uwaga na telefony z prośbą o wniesienie opłaty

552

Do Inspektoratu ZUS  w Zgierzu, na terenie województwa łódzkiego, wpłynęła niepokojąca informacja od starszej emerytki z tego terenu. Kobieta odebrała telefon od osoby podszywającej  się pod pracownicę ZUS. W rozmowie emerytka została poinformowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do ZUS z pieniędzmi, w celu wniesienia opłaty.

Jak tłumaczy starsza pani, kobieta mówiła szybko i nie pozwoliła zadać żadnego pytania. Po tym jak skończyła swoją kwestię, nie czekając na pytania emerytki po prostu się rozłączyła. Nie mówiła w jakiej wysokości ma być dokonana opłata, ani z jakiego tytułu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula osoby starsze, aby były ostrożne i nieufne w stosunku do osób, które kontaktują się z nimi telefonicznie i próbują zmobilizować je do wyjścia z domu z pieniędzmi. Po pierwsze, pracownicy ZUS nie dzwonią do emerytów z taką prośbą, po drugie już od wielu lat, w budynkach Zakładu nie ma kas, w których można byłoby dokonać jakichkolwiek wpłat.

Przypominamy przy okazji, że pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów w domach po to by sprawdzić ich uprawnienia do świadczeń,  przekazać wniosek o przeliczenie świadczenia, czy w innych podobnych sprawach.

Emeryci mogą spodziewać się pracowników ZUS jedynie w takiej sytuacji, gdy sami o taką wizytę zawnioskują, np. w związku z koniecznością przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika w celu ustalenia uprawnień do niektórych świadczeń, kiedy stan zdrowia nie pozwala wnioskującemu na osobiste stawienie się w ZUS na badanie u lekarza.

Kolejna sytuacja kiedy emeryt może spodziewać się wizyty pracownika ZUS, dotyczy jubileuszu 100-lecia. Wcześniej jednak taka wizyta jest umawiana.

Przy tej okazji warto także przypomnieć, w jakich okolicznościach może złożyć nam wizytę w domu pracownik ZUS. Taka wizyta możliwa jest tylko wówczas gdy:

  • Przeprowadza się kontrolę zwolnień lekarskich – jeśli jesteś zdrowy nie masz co spodziewać się takiej kontroli,
  • Przeprowadza się kontrolę płatnika składek, jeżeli siedziba firmy jest w tym samym miejscu co adres zamieszkania płatnika. Na kontrolę płatnika, inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem.

Poza wymienionymi przypadkami, każda inna niespodziewana wizyta pracownika ZUS powinna budzić nasze wątpliwości.

Monika Kiełczyńska

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

woj. łódzkiego