Odznaczono zasłużonych dla Stowarzyszenia Diabetyków

576

Autor: Urząd Miasta

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą odbyły się 18 października 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury. Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Mazowieckiem.

W trakcie uroczystości przyznane zostały złote i srebrne odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia Diabetyków”. Część edukacyjną przeprowadziła Anna Śliwińska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, natomiast część artystyczną zapewniła grupa wokalna z Miejskiego Centrum Kultury.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego postanowił wyróżnić:

 1. Wiesławę Kubicz
 2. Halinę Grejber
 3. Helenę Kołodziejską
 4. Czesławę Stefańczyk

Złotą odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” otrzymały:

 1. Ewa Czapnik
 2. Jolanta Kaczmarczyk
 3. Stefania Kaczmarczyk

Srebrną odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” odznaczone zostały:

 1. Zofia Nowak
 2. Krystyna Sowik
 3. Wiesława Przybyłek
 4. Barbara Wojnicka