„Dobry start” – przyjmowanie wniosków do końca listopada

284

Autor: Urząd Miasta

Rodzice i opiekunowie, którym przysługuje świadczenie 300+ z rządowego programu „Dobry start”, mogą składać wnioski o jego wypłatę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Termin ich przyjmowania mija 30 listopada br.

Jak informuje Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., od 1 lipca br. do 24 października wpłynęło 5 089 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu „Dobry start”, w tym 3 735 wniosków złożono drogą elektroniczną, a 1 354 w formie papierowej. Do 25 października br. wypłacono 6 781 świadczeń na łączną kwotę 2 034 300 zł.

Świadczenie 300+ przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia). Jest  wypłacane bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry start” nie obejmuje również studentów.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Termin ich przyjmowania mija 30 listopada.