Debatowali, jak zapobiegać uzależnieniom

533

Autor: UM

Konferencja szkoleniowa ph. „Stop uzależnieniom!” odbyła się w poniedziałek, 4 listopada 2019 roku w Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Przygotowała ją Fundacja „Aby nikt nie zginął”.

Tegoroczna konferencja przybrała formę moderowanej sesji problemowej, której głównym celem było wspólne wypracowanie najważniejszych założeń do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2020 rok.

Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i realizowany w ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, policji, Straży Miejskiej, stowarzyszeń abstynenckich, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagodzy szkolni.

Szkolenie poprowadzili dr Dariusz Góras, Agnieszka Góras oraz Maciej Woropaj.