Święto SP Nr 14

288

Autor: SP Nr 14 im. Orła Białego

15 listopada w naszej szkole odbyła się rocznica nadania naszej placówce imienia Orła Białego. Tego dnia był dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Cała społeczność uczniowska wraz ze swoimi wychowawcami obejrzała film przypominający ubiegłoroczną uroczystość. Po filmie wszyscy uczniowie uczestniczyli we mszy świętej. Po mszy odbyła się uroczysta akademia podczas,  której  pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.