Odprawa Starszych Podoficerów Dowództw

113

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

Z inicjatywy Starszego Podoficera Sztabu Generalnego WP st. chor. sztab. Sławomira Nastarowicza w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej odbyła się roczna odprawa Starszych Podoficerów Dowództw ze wszystkich jednostek wojskowych podległych szefowi Sztabu Generalnego WP. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej i Dowództwa Garnizonu Warszawa. Głównym celem spotkania było przedstawienie wniosków z realizacji zadań w 2019 roku oraz uszczegółowienie kierunków działania w roku bieżącym. Starszy Podoficer SGWP przekazał zgromadzonym priorytety szefa Sztabu Generalnego WP generała Rajmunda Andrzejczaka w zakresie działalności w 2020 roku, tj.: budowanie kultury gotowości bojowej i mobilizacyjnej, aktywność w zakresie szkolenia rezerw osobowych oraz utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej i prowadzenie zdrowego trybu życia. Kompetentny i profesjonalny korpus podoficerów zawodowych jest kluczowym i niezbędnym elementem efektywnego funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych. Jasno sprecyzowana ścieżka rozwoju oraz odpowiednie wykorzystanie zasobów kadr podoficerskich są kluczowe dla wsparcia procesu dowodzenia, szkolenia i realizacji zadań w Siłach Zbrojnych RP. Podoficerowie są także kluczowym elementem wpływającym na kształtowanie dyscypliny wojskowej, wykonawczej oraz zaangażowania bojowego. Dlatego częścią odprawy był również panel szkoleniowy. Rozmawiano na temat kluczowej roli komunikacji, potrzeby zrozumienia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacyjnego, nienagannego wyglądu żołnierza Wojska Polskiego oraz egzekwowania przepisów mundurowych. Dyskusja dotyczyła także kwalifikacji na różne formy doskonalenia zawodowego podoficerów. Jednym z zaproszonych gości był gen. bryg. Artur Dębczak – dyrektor Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, który przybliżył podoficerom cele oraz planowane kierunki działań Biura w obszarze rekrutacji oraz wspierania inicjatyw proobronnych. Poprosił także o współpracę i wsparcie ze strony starszych podoficerów dowództw, zwłaszcza w procesie rekrutacji kandydatów do służby w Siłach Zbrojnych RP. Uczestnicy odprawy mieli też okazję obejrzeć bazę szkoleniową 25BKPow., w tym Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego. W trakcie odprawy zorganizowano także wspólny bieg na dystansie 3 km.