Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

60

Autor: Urząd Miasta

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, uruchomiono w Systemie Nabór 2020 nową funkcjonalność, która pozwala Państwu na elektroniczne wysłanie dokumentów (wniosków, oświadczeń) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Przypominamy, że:

Wnioski przyjmowane będą od 6 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. 

w wybranej przez siebie placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty można składać w następujący sposób:

  1. Elektronicznie – korzystając w funkcjonalności uruchomionej w Systemie Nabór 2020 (zalecane). Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną w zakładce Dokumenty.
  2. W wersji papierowej (dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości). W tym przypadku wniosek wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty i przekazany do skrzynek umieszczonych na zewnątrz budynku lub złożony z zachowaniem sposobów i procedur ustalonych oraz podanych na stronach internetowych poszczególnych placówek. W dniu składania dokumentacja nie będzie weryfikowana przez pracownika placówki. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wszelkich informacji oraz pomocy w wypełnieniu dokumentów udzielać będą telefonicznie pracownicy placówek.