Sto tysięcy złotych pozyskało Starostwo Powiatowe na zakup laptopów

216

Autor: Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w ramach prowadzonego naboru wniosków przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dla zadania pod nazwą „Zdalna Szkoła”, pozyskało kwotę blisko 100 000,00 złotych na zakup 35 laptopów z oprogramowaniem. Sprzęt ten jest niezbędny do zdalnego nauczania i trafi do szkół i placówek, prowadzonych przez powiat tomaszowski
z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli.

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii laptopy wrócą do szkół i pozostaną na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

Program realizowany jest ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.