Obchody Świętą Policji w tomaszowskiej komendzie

362

Autor: KPP

21 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Tegoroczne święto było nie mniej podniosłe niż w latach ubiegłych, lecz z uwagi na stan epidemiczny odbyło się z udziałem mniejszej liczby policjantów i pracowników Policji jak również zaproszonych gości. Niemniej jednak, uroczystość ta była okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyróżnienie najbardziej zasłużonych, a także do podziękowań dla policjantów i pracowników Policji za ich zaangażowanie i sumienność w codziennej służbie i pracy.

W samo południe 21 lipca 2020 roku w Sali Konferencyjnej tomaszowskiej komendy rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Święta wyjątkowego bo obchodzonego w 101 rocznicę powołania Polskiej Policji, zbiegającej się 100-rocznicą utworzenia Policji wodnej oraz 95 rocznicą utworzenia Policji kobiecej. Panującą pandemia koranawirusa miała przełożenie na skromniejszy charakter uroczystości oraz ograniczoną liczbę uczestniczących w niej funkcjonariuszy, pracowników Policji jak i zaproszonych gości.

Na uroczystą zbiórkę wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Zabrzmiał również Hymn Państwowy.

Komendant insp. Szymon Herman przywitał zaproszonych gości tj. Starostę Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego oraz Kapelana tomaszowskiej Policji ks. Janusza Kram. W swoim  przemówieniu Komendant odniósł się do jubileuszu  95 rocznicy powstania Policji kobiecej oraz 100 rocznicy powstania Policji wodnej. Zwrócił również uwagę, że sytuację epidemiczną jaka dotknęła  cały kraj i nałożyła również na tomaszowskich policjantów dodatkowe obowiązki, z którymi poradzili sobie wzorowo. Komendant podziękował podległej kadrze kierowniczej, koordynatorom oraz funkcjonariuszom i pracownikom za sumienną służbę i pracę. 

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie  awansów na wyższe stopnie policyjne. Z rąk Komendanta Powiatowego Policji insp. Szymona Hermana oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim mł.insp. Wojciecha Tatara policyjne awanse  na wyższe stopnie odebrało 22 funkcjonariuszy.

Łącznie w poszczególnych korpusach tomaszowskiej Policji awansowało 13 szeregowych, 17 podoficerów, 16 aspirantów i 3 oficerów.  

Słowa uznania padły także z ust Starosty Tomaszowskiego. Pan Mariusz Węgrzynowski, podziękował  wszystkim policjantkom i policjantom za  trud i zaangażowanie  w codziennej służbie, które owocuje wysokim poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Życzył również funkcjonariuszom i pracownikom tomaszowskiej Policji realizacji marzeń związanych zarówno z życiem zawodowym jak i prywatnym.

W trakcie uroczystości, lektor st. asp. Aleksandra Jakubiak odczytała list Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka skierowany z okazji tegorocznego Święta Policji do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy, pracowników Policji, policyjnych emerytów i rencistów, przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji.