ZUS pomoże firmom w rozliczaniu składek

462

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomoże przedsiębiorcom i pracodawcom w wypełnianiu obowiązków związanych  z rozliczaniem składek.

Zarząd ZUS przyjął plan dotyczący  kluczowych projektów w procesie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe trzy lata. Sposób funkcjonowania Zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie przez ten czas głębokiemu przeobrażeniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomoże przedsiębiorcom i pracodawcom i zdejmie z nich  obowiązki związane z rozliczaniem składek. Zmiany będą polegały na zredukowaniu biurokracji, mają ułatwić prowadzenie biznesu. Rozliczenia będą zabierały minimum czasu i nie będą wymagały zaawansowanej wiedzy. Działania te wyeliminują błędy  m.in. w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS.  To z kolei pozwoli na szybsze przyznawanie świadczeń, z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających.

„Zakład weźmie na siebie odpowiedzialność związaną z rozliczaniem składek. Dzięki temu zapobiegniemy błędom m.in. w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy będą mieli pewność, co do swoich rozliczeń. Ponadto wprowadzenie reformy pozytywnie wpłynie na jakość danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Pozwoli to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy będą jedynie potwierdzać całą operację związaną z rozliczeniem, podobnie jak w przypadku zeznania podatkowego.

„Nie da się ukryć, że zmiany te będą ogromnym wyzwaniem dla Zakładu. Jestem jednak pewna, że poradzimy sobie z tym zadaniem. Mamy już doświadczenie w dużych projektach. Wcześniej wprowadziliśmy między innymi elektroniczne zwolnienia lekarskie, e-składkę, e-akta. Mamy również za sobą doświadczenie Tarczy Antykryzysowej i Polskiego Bonu Turystycznego. To wszystko będzie procentować na przyszłość” – dodaje prezes ZUS.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego