Dyrektor ZSP w Lubochni informuje…

255

Autor: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubochni

w związku z potwierdzonym zakażeniem COVID – 19 u nauczyciela od dnia 8 października do 16 października 2020r. (do godziny 24:00) klasy 4d, 7c, 7d, 0a, 0b będą realizować nauczanie w systemie zdalnym. Natomiast pozostałe klasy będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły  zgodnie z planem.

Jednocześnie przypomina się o zachowaniu wszelkich środków ostrożności (częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, używanie maseczek w autobusach i szatniach, dystans społeczny, przebywanie na korytarzu w wyznaczonych sektorach).