IX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

144

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” organizuje Międzyszkolny Konkurs  Plastyczny „Kultura Bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników dyplomy za udział w konkursie.

 Zakres konkursu:

Temat prac konkursowych to zagadnienia prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasady udzielania pierwszej pomocy.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.

UWAGA – prace na innych formatach (np. A4, A5 itp.) nie będą oceniane.

Zgłoszenia do 23 października przyjmuje p. Urszula Staniec.

https://lodz.pip.gov.pl/pl/Aktualnosci/118201,ix-miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-kultura-bezpieczenstwa-.html