Konkurs „Gdy myślę 'Polska’…”

416

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

Włączając się w obchody zbliżającego się Święta Niepodległości, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. organizuje konkurs literacki zachęcający młodych twórców do pisemnej refleksji na temat najważniejszych dla Polaków wartości i postaw.

Forma pracy:

  • dowolna objętość;
  • dowolna forma (wiersz, list, esej, kartka z pamiętnika, wywiad , komiks itp.).

Kategorie:

  • szkoły podstawowe;
  • szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria oceny:

  • twórcza realizacja tematu (wartości, postawy patriotyczne, sylwetki rodaków, uczucia i emocje);
  • oryginalność;
  • poprawność językowa, interpunkcyjna i ortograficzna;
  • ogólny wyraz artystyczny;

Termin nadsyłania prac: do 7.11.2020 roku.

Sposób nadsyłania prac: prace podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z adresem szkoły należy przesłać na adres e-mailowy sekretariat@2liceum.pl (z dopiskiem: „Gdy myślę 'Polska’…”).

Ogłoszenie wyników 11 listopada na stronie internetowej szkoły.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!