Wszystkich świętych: wspieramy sprzedających

456
foto: www.wikipedia.pl

Autor: Urząd Miasta

Po konsultacjach z osobami handlującymi przy cmentarzach zostały wyznaczone w mieście punkty, w których sprzedawcy mogą bez opłat prowadzić sprzedaż kwiatów i zniczy.

Miejsca te dostępne są od dziś do piątku.

Poniżej lista punków:

– Pl. Kościuszki, ul. Mazowiecka, ul. Akacjowa oraz pl. Narutowicza

Urząd dokonuje również zwrotu opłat za miejsca handlowe przy cmentarzu za miniony weekend. Żeby go otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie (w przypadku dzierżawy) lub w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (w przypadku zajęcia pasa drogowego).  Jest również możliwość kontynuacji sprzedaży przy cmentarzach.