Komunikat dotyczący awarii mostu przy ulicy Modrzewskiego

4

Autor: Starostwo Powiatowe

Ze względu na zły stan techniczny mostu na Pilicy w ciągu ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim na obiekcie wprowadzono zakaz ruchu pojazdów ciężarowych B-5 oraz ograniczenie prędkości do 30km/h.

Pojazdy ciężarowe z Tomaszowa do Smardzewic muszą kierować się w stronę Wolborza drogą ekspresową S8 i dalej przez Młoszów w kierunku Swolszewic. Na trasie objazdu od strony południowej ustawione są tablice objazdowe.

Od dnia 29 grudnia 2020 roku tymczasowo zostanie dodatkowo udostępniona trasa Smardzewice – Twarda – Bukowiec nad Pilicą – Małe Końskie – DK12 dla pojazdów ciężarowych.

Powiat tomaszowski podjął działania w celu opracowania projektu organizacji ruchu na całej trasie objazdów. Po uzyskaniu stosownych opinii i zgód tablice objazdowe zostaną umieszczone na całej trasie objazdu.

O wszelkich zmianach informować będziemy niezwłocznie.