Informacja w sprawie szczepień

166

Autor: Starostwo Powiatowe

Informujemy, iż Koordynatorem ds. Szczepień w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jest Pani Krystyna Arkuszyńska, tel.: 502-226-768 oraz 44-725-71-46

adres e-mail:szczepienia@tomaszow.org.pl

Koordynator ds. Szczepień przyjmuje od podmiotów leczniczych z terenu powiatu tomaszowskiego listę chętnego personelu (imię i nazwisko, PESEL) na szczepienia wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Listy są przyjmowane do dnia 28 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia mają możliwość  zaszczepienia się przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

W oparciu o wytyczne dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych uprawnieni do otrzymania szczepienia są:

1. W ETAPIE 0:

a) Pracownicy szpitala węzłowego,

b) Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

c) Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

d) Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

e) Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

2. W ETAPIE 1:

a) Funkcjonariusze i pracownicy Policji,

b) Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,

c) Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

d) Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem oraz linkiem