Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka

147

Autor: GITD

Szkoła Krokodylka Tirka jest inicjatywą Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego skierowaną do najmłodszych uczestników ruchu drogowego tj. do przedszkolaków i uczniów klas 1-3. W ramach akcji odbywają się edukacyjne spotkania dzieci z Inspektorami Transportu Drogowego.

Najważniejszym celem „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” jest promowanie wśród dzieci od najmłodszych lat bezpiecznych zachowań na drodze i wyczulanie młodych umysłów na niebezpieczeństwa, mogące wystąpić w ruchu drogowym. Niezwykle istotne jest dla nas, jako przedstawicieli instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, aby w atrakcyjnej formie przekazać najmłodszym przepisy obowiązujące na drogach. Nie są to, więc tylko zwykłe pogadanki. Dzieci podczas zajęć z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego mają możliwość wzięcia udziału w grach i zabawach, a w ramach dodatkowych atrakcji mogą obejrzeć od środka auto inspekcyjne.

Pod kątem tej inicjatywy zostały przygotowane specjalne materiały edukacyjne oraz artykuły odblaskowe, które rozdawane są uczestnikom spotkań. Niektóre materiały w wersji elektronicznej są możliwe do pobrania na naszej stronie w zakładce „Edukacja – materiały edukacyjne”.

Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka – zajęcia online

Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie SARS-CoV-2 dotychczasowa forma zajęć została zmieniona. Bezpośrednie spotkania edukacyjne w szkołach zastąpiły zajęcia online dostosowane do trybu nauki zdalnej. Zmiana formuły nie wpływa na walor edukacyjne zajęć. Utrzymany został również interaktywny charakter lekcji, a wykorzystywane narzędzia edukacyjne w postaci m.in. prezentacji multimedialnej, umożliwiają uczniom aktywne uczestnictwo w lekcjach.

Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omawia przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych. Tematyka spotkania obejmuje m.in.:

– zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,

– bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa),

– konieczności noszenia elementów odblaskowych,

– identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.

Zajęcia są uatrakcyjnione materiałami multimedialnymi, w tym animowanymi filmami, których głównym bohaterem jest krokodylek Tirek.

Dodatkowym elementem lekcji online jest także możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzący zajęcie prezentuje m.in. elementy umundurowania oraz wyposażenia inspektora ITD.

Lekcje online w formie wideokonferencji realizowane są wyłącznie z dziećmi z klas 1-3.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem spotkania dla Państwa uczniów prosimy o kontakt: lekcja@gitd.gov.pl