Podsumowanie konkursu „Moja szkoła – to w niej lubię”

136

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

Sprawozdanie z przeprowadzonego szkolnego konkursu plastycznego „Moja szkoła – to w niej lubię” dla klas I – III

Cele konkursu:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
  • rozbudzanie spostrzegawczości,
  • rozwijanie wyobraźni, ekspresji plastycznej oraz wrażliwości estetycznej dzieci,
  • wyrażanie uczuć w formie plastycznej.

Konkurs został ogłoszony i przeprowadzony wśród uczniów klas I -III w lutym 2021 r. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: Ewa Redko, Ewa Karczemska, Jolanta Fałek. Na konkurs wpłynęło 110 prac uczniów klas I -III. W konkursie wzięły udział klasy:
I a – 19 uczniów,
I b – 13,
II a-17,
II b – 5,
III a – 19,
III b – 18,
III c–19.
Komisja konkursowa  wyłoniła laureatów  konkursu.
I miejsce
Natalia Dąbrowska
Hanna Mela
Olga Bujnowska
II miejsce
Stanisław Ziółkowski
Rozalia Ogłuszka
Julia TrzonekIII miejsce
Iwo Bednarski
Kacper Dębiec
Julia Zielińska
Wyróżnienia
Lena Głowa
Piotr Jabłoński
Maksym Cłapa
Maja Kawałek
Szymon Walczak
Dawid Kucharski

Koordynator konkursu:
Małgorzata Mąkoszewska